Privacy Policy

cxLoyalty International personuppgifts- och cookiepolicy

 

Personuppgiftspolicy
Gäller från oktober 2019


cxLoyalty International AB respekterar din integritet och värnar om dina personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter om dig som direkt eller indirekt kan identifiera dig, som till exempel namn, födelsedatum, personnummer, kreditkortsnummer, adress, telefonnummer, epostadress och all information bunden till detta.

Denna personuppgiftspolicy gäller för alla våra konsumenttjänster som riktas mot finska kunder och vår interaktion med dig.


Innehåll

1. Om cxLoyalty och denna personuppgiftspolicy

cxLoyalty International AB («cxLoyalty», «vi», «oss», «vår») önskar att skydda dina personuppgifter. Vi önskar att du skall förstå hur och varför vi använder dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy förklarar också vilka alternativ du har avseende vår användning av dina uppgifter. Genom att beställa eller använda våra tjänster eller på annat vis ge dina personuppgifter till oss, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt denna person-uppgiftspolicy.

2. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombudet

cxLoyalty International AB (cxLoyalty) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in enligt denna personuppgiftspolicy.

Kontaktinformation för cxLoyalty:
Företagsnamn: cxLoyalty International AB
Organisationsnummer: 556277-5824
Kontor och postadress: Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm
Webbplats: www.cxLoyalty.fi

Om du har frågor eller klagomål avseende cxLoyaltys behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på dataskyddsombud@cxloyalty.com.

3. Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du registrerar dig för att beställa våra tjänster. Dessutom samlar vi in uppgifter direkt från dig när du tar kontakt med oss avseende tjänsterna. Vi mottar också uppgifter direkt från dig när du registrerar information i ditt kundkonto. Dessutom samlar vi in information från dig om du aktivt anmäler dig till våra nyhetsbrev.

Vi kan komma att samla in uppgifter om dig från tredjepart om du mottar vår tjänst gratis genom ditt medlemskap hos, eller kundförhållande till, en av våra samarbetspartners. I sådana tillfällen kommer vår samarbetspartner, enligt samarbetspartnerns avtal med dig, sända oss information som identifierar dig som kund, till exempel namn, personnummer eller kundnummer, så att vi kan bekräfta att du har rätt att använda våra tjänster. Samarbetspartnern kan också komma att sända oss din epostadress eller ditt telefonnummer så att vi kan kontakta dig direkt i samband med leverans av tjänsterna, om detta dikteras av ditt avtal med samarbetspartnern. Vi kan också motta registrering till våra nyhetsbrev innehållande ditt namn och email adress från en samarbetspartner om du har gett samarbetspartnern ditt särskilda samtycke till att registrera dig för vårt nyhetsbrev.

Vi kan också motta personuppgifter om dig från tredjepart om tjänsten du mottar från cxLoyalty innebär att cxLoyalty kommunicerar med en tredjepart om dig.

4. Vilken typ av information vi samlar in, vad vi använder den till (föremålet med behandlingen) och hur länge vi lagrar informationen
4.1 Information som är nödvändig för leverans av tjänsterna

Vi samlar in information som är nödvändig för leverans av tjänsterna. Vilken typ av information som är nödvändig för att leverera en tjänst kan variera beroende på vilka tjänster du mottar, din användning av tjänsten, din kommunikation med oss och om du själv betalar för tjänsten eller erhåller tjänsten gratis genom ditt kundförhållande till en av våra samarbetspartners.

 • Information som alltid samlas in när du beställer eller mottar tjänster från oss är ditt namn. Dessutom kan vi, beroende på vilken tjänst eller vilket program du använder, samla in annan information som identifierar dig som kund, som t.ex. adress, födelsedatum, personnummer, epost och telefonnummer.
  • Ändamålet med behandlingen av denna information är att identifiera dig som kund, registrera dig för tjänsterna, kontakta dig om nödvändigt och fakturera eller belasta dig för tjänsterna om du köper tjänsterna direkt från cxLoyalty.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen av informationen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part.Vi kan också registrera om du är man eller kvinna.
 • Ändamålet med en sådan registrering är att leverera en bättre tjänst till dig då våra råd och förslag till dig i några tillfällen kan variera beroende på ditt kön. Denna information används även för att ta fram anonym statistik.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör cxLoyaltys berättigade intressen (dvs. att leverera dig en bättre tjänst genom att kunna ge anpassade råd).


Vi lagrar de flesta av dina personuppgifter som avser ditt kundförhållande så länge du är kund hos oss. Vidare lagrar vi denna information i tre månader för att undvika att viktig information förloras om ditt kundförhållande skulle ha upphört på grund av ett fel, till exempel vid fel i fakturering/inbetalning. Utöver detta lagrar vi information vid dessa tillfällen:

 • Om vi har rättslig grund att lagra uppgifter om dig (som beskrivet nedan), kommer vi fortsätta att lagra sådan information tillsammans med information som identifierar dig som kund (som beskrivet ovan) så länge grunden för behandlingen för de andra uppgifterna gäller.
  o Om du har haft en försäkring genom cxLoyalty, kommer vi att fortsätta att lagra information som identifierar dig som kund och information avseende ditt försäkringsskydd i 10 år efter att försäkringsskyddet har upphört. Detta görs för att vi skall kunna behandla eventuella försäkringskrav från dig i denna period enligt försäkringsavtalslagen.
 • Om du har fått utbetalt ett försäkringskrav hos oss, lagrar vi detaljer avseende utbetalning av försäkringskravet som belopp, betalningsmetod (inkl. bankkonto-information om relevant) samt detaljer avseende själva kravet (vad som är förlorat/stulet/skadat, datum då skadan inträffade, datum för kravet, status på kravet).
  • Ändamålet med behandlingen av denna information är lagring enligt bokföringslagen och att svara på frågor och behandla eventuella klagomål eller rättsliga anspråk.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen av informationen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar cxLoyalty och att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.


Vi lagrar denna information i sju år från utgången av det året utbetalningen sker enligt svenska bokföringslagen. Informationen lagras också på försäkringsgivarens vägnar. För mer information om försäkringsgivarens behandling av dina uppgifter, se försäkringsgivarens personuppgiftspolicy här:
http://www.amtrustatlloyds.com/privacy-and-cookies-notice.

Om du har fått ett fullt eller delvis avslag på ett försäkringskrav hos oss, lagrar vi detaljer avseende kravet och avslaget som t.ex. vad som är förlorat/stulet/skadat, datum då skadan inträffade, datum för kravet, och datum och skäl för avslag.

 • Ändamålet med behandlingen av denna information är att svara på frågor, behandla eventuelle klagomål och försvara eventuella rättsliga anspråk.
 • Den rättsliga grunden för behandlingen av informationen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig. Vi lagrar denna information i tre år från dagen medelande om avslaget ges enligt försäkringsavtaslagen. Dessutom lagras informationen i ytterligare fyra år (totalt sju år) på försäkringsgivarens vägnar. För mer information om försäkringsgivarens behandling av dina uppgifter, se försäkringsgivarens personuppgiftspolicy här: http://www.amtrustatlloyds.com/privacy-and-cookies-notice.


Om du har köpt biljetter eller utfört andra enskilda transaktioner (som t.ex. nödkontanter) hos oss behandlar vi detaljer avseende beställningen, t.ex. namn på och datum för evenemanget och eller transaktionen, antal biljetter, betalningsinformation (belopp, betalningsmetod, datum, kortnummer) osv.

 • Ändamålet med behandlingen av denna information är lagring enligt bokföringslagen, behandling av din betalning och att svara på frågor, behandla eventuelle klagomål och försvara eventuella rättsliga anspråk.
 • Den rättsliga grunden för behandlingen av informationen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar cxLoyalty, att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig, och att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör cxLoyaltys berättigade intressen (dvs att försvara eventuella rättsliga anspråk).
 • Vi lagrar denna information i sju år från genomförande av transaktionen enligt svenska bokföringslagen.


Om du betalar för tjänsterna du mottar från cxLoyalty behandlar vi detaljer avseende betalningen t.ex. namn på tjänsten, betalt belopp, betalningsmetod, dato, kortnummer eller kontonummer, fakturainformation osv.

 • Ändamålet med behandlingen av denna information är lagring enligt bokföringslagen, behandling av din betalning, och att svara på frågor, behandla eventuelle klagomål och försvara eventuella rättsliga anspråk.
 • Den rättsliga grunden för behandlingen av informationen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar cxLoyalty, att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig, och att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör cxLoyaltys berättigade intressen (dvs att försvara eventuella rättsliga anspråk).
  Vi lagrar denna information i sju år från genomförande av transaktionen enligt svenska bokföringslagen.


När du använder våra tjänster, behandlar vi information om din användning av tjänsterna. Till exempel loggar vi din kontakt med vår kundservice så att vi har översikt över dina frågor, förfrågningar och beställningar. Om du använder vår ID-Skyddtjänst behandlar vi, i tillägg till den informationen du själv har skickat oss, information som vi samlar in från kreditorer och andra instanser efter fullmakt från dig. Använder du vår Concierge-tjänst kan vi behandla information om dina beställningar som vi får från de leverantörer som mottar beställningarna. Vi behandlar också den information du själv lägger in i ditt kundkonto genom vår kundportal.

 • Ändamålet med behandlingen av denna information är att leverera själva tjänsten, att svara på frågor och behandla eventuella klagomål från dig, att leverera dig en bättre tjänst genom att kunna se vilken typ av förfrågningar och användning du har haft tidigare, och att försvara eventuella rättsliga anspråk.
 • Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig, och att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör cxLoyaltys berättigade intressen (dvs. att leverera dig en bättre tjänst som följd av att kunna se vilken typ av förfrågningar du har haft tidigare och att försvara eventuella rättsliga anspråk).


Vi lagrar det mesta av denna information i tre år från att du inte längre har tillgång till tjänsterna, enligt den allmänna preskriptionstiden. Emellertid gäller några undantag där informationen kan komma att raderas vid tidigare tillfällen: Information som du själv har lagt in i vår objektregister-tjänst raderas tre månader efter att du inte längre har tillgång till tjänsten. E-post till och från vårt kundcenter raderas 10 år efter att e-posten skickades (även om du fortfarande är kund hos oss vid denna tidpunkt). Information avseende ID-Skyddärenden raderas 10 år efter att ärendet avslutats (även om du fortfarande är kund hos oss vid denna tidpunkt).

När du har avslutat ditt kundförhållande hos oss, flyttas uppgifter om dig som är lagrade i vårt kundbehandlingssystem enligt punkterna ovan till ett historiskt arkiv. Tillgång till arkivet ges endast för att behandla eventuella klagomål och anspråk som beskrivit ovan och för att inhämta dokumentation som krävs enligt bokföringslagen eller enligt annan lag eller myndighet. (Undantag gäller för information avseende ID-Skyddsärenden som blir kvar i befintligt arkiv, men som endast är åtkomligt för ID-agenter.)

Om du riktar ett anspråk mot cxLoyalty innan preskriptionstidens utgång, kan vi lagra relevant information avseende saken utöver tidsperioderna beskrivna ovan tills saken är slutligen avgjord och eventuellt längre om detta krävs av bokföringslagen eller av annan lag eller myndighet.

4.2 Information som kräver ditt samtycke

Om du anmäler dig till ett av våra nyhetsbrev eller samtycker till att motta marknadsföringsmaterial från oss samlar vi in ditt namn och din kontaktinformation. Vi registrerar också datum för samtycke och vad du har gett ditt samtycke till.

  • Ändamålet med behandlingen av denna information är att leverera nyhetsbrevet eller marknadsföringsmaterialet till dig och att kunna bevisa att du har gett ditt samtycke till att motta marknadsföringsmaterial från oss.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen är att du har gett ditt samtycke genom att aktivt anmäla dig till nyhetsbrevet (eller genom att uttryckligen ge vår samarbetspartner tillåtelse till att anmäla dig till nyhetsbrevet) eller genom att uttryckligen ge oss samtycke till att sända dig marknadsföringsmaterial och att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör cxLoyaltys berättigade intressen (dvs. att försvara eventuella rättsliga anspråk från dig eller myndigheter om du skulle hävda att du inte har gett oss samtycke till att motta marknadsföringsmaterial).


Vi lagrar ditt namn och din kontaktinformation i vår marknadsföringsdatabas så länge du prenumererar på nyhetsbrevet eller tills du återkallar ditt samtycke till att motta marknadsföringsmaterialet. Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet (och sålunda återkalla ditt samtycke till vår behandling av ditt namn och din e-postadress) genom att trycka på avanmälningslänken i nyhetsbrevet. Du kan också när som helst avanmäla dig från nyhetsbrev eller återkalla samtycke till att motta marknadsföringsmaterial genom att justera dina användarinställningar i ditt användarkonto. (Vi kommer inte att sända marknadsföringsmaterial, förutom nyhetsbrev, till kunder som inte har ett användarkonto hos oss.) Samtyckeregistreringen (inklusive ditt namn, kontaktinformation, datum för samtycke och vad du har gett samtycke till) lagras i tre år från den senast skickade kommunikation från cxLoyalty innehållande marknadsföringsmaterial. Denna information kommer endast att användas för att bevisa att samtycke har getts, om det skulle visa sig nödvändigt.

4.3 Anonymiserade uppgifter

Anonymisering är en process som konverterar personuppgifter till anonyma uppgifter så att uppgifterna inte identifierar dig eller andra direkt eller indirekt. Vi använder anonymiserade uppgifter för att förbättra kvalitén på våra existerande tjänster, utveckla nya funktioner och produkter och till generell statistik och kartläggning. Eftersom denna information är anonym och inte identifierar dig, kan vi dela informationen med andra företag inom cxLoyalty-koncernen, samarbetspartners och andra tredjeparter.

4.4 Barns personuppgifter och personuppgifter tillhörande andra familjemedlemmar

Vi samlar endast in personuppgifter om barn om det är nödvändigt för att leverera tjänsten och du har gett oss sådan information eller gett samtycke till att vi kan erhålla sådan information från tredjepart. Denna information kommer endast att användas för att leverera tjänsten, som till exempel att spärra ditt barns kreditkort eller hjälpa till att få oönskad information om ditt barn raderad från Internet. Om ditt barn är över 15 år måste du ha ditt barns samtycke för att ge oss uppgifter om barnet. Personer under 18 år kan inte själv abonnera på våra tjänster.

Om du ger oss uppgifter om andra familjemedlemmar, till exempel om du lägger in en familjemedlems kreditkortsnummer i vår spärrtjänst, måste du ha samtycke från familjemedlemmen till att ge oss sådan information.

4.5 Behandling baserat på berättigade intressen

Som nämnts ovan behandlar vi vid några tillfällen dina personuppgifter baserat på att vi har ett berättigat intresse i att 1) leverera dig en bättre tjänst genom att kunna se vilka förfrågningar och beställningar du har gjort hos oss tidigare, 2) försvara eventuella rättsliga anspråk, eller 3) anpassa råd och förslag till dig till dels baserat på ditt kön. I dessa tillfällen anser vi att en sådan lagring av dina uppgifter inte är till nackdel för dig då det också är i ditt intresse att vi lagrar dessa uppgifter. Vid flera tillfällen kommer lagring av sådana uppgifter äga rum oavsett, baserat på andra rättsliga grunder som beskrivits ovan. Uppgifter som behandlas endast till följd av ett berättigat intresse kommer inte att användas av oss för att kontakta dig, såvida inte du kontaktat oss först.

Du har rätt att protestera mot sådan behandling. Om du önskar att protestera, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud som då kommer att överväga om behandlingen skall upphöra. Om behandlingen upphör kan detta påverka kvalitén på tjänsten du mottar och/eller göra det svårare för båda parter att kartlägga faktum i ett eventuellt klagomål.

4.6 Backup


För att säkra att viktig information inte förloras om ett datainbrott eller andra problem med våra IT-system skulle uppstå, gör vi dagligen en backup av all data. Backup-data lagras i ett separat backup-system i upp till ett år. Detta innebär att även data raderad i våra aktiva system kommer att finnas i backup-systemet i upp till ett år efter att data raderats. Backup-systemet är endast åtkomlig för IT-personal och kommer bara användas för att återskapa data som raderats eller skadats på ett oavsiktligt sätt. cxLoyalty kommer inte använda personuppgifter som raderats enligt punkterna ovan och som endast existerar i backup-systemet.

5. Delning av personuppgifter
5.1 Delning av dina personuppgifter till tredje man

Vi lämnar ut följande personuppgifter som är nödvändigt för att vi skall kunna utföra vårt avtal med dig:

  • Om du utför ett köp från oss eller betalar för tjänsten över telefon, levererar vi din betalningsinformation (kortnummer, utgångsdatum, belopp, ordernummer, kundnummer) till vår betalningsprocessor för genomförande av betalningen. (Om du genomför en betalning till oss med kredit- eller bankkort på nätet, ger du själv dina uppgifter direkt till vår betalningsleverantör genom vår betalningslösning online. Vi mottar en bekräftelse med referensnummer på din betalning från betalningsleverantören, men vi mottar inte din kortinformation eller andra personuppgifter.)
  • Om du använder vår Concierge-tjänst för att göra ett köp eller beställning på dina vägnar, levererar vi den information som är nödvändig för att genomföra beställningen till den leverantör du önskar att köpa en tjänst eller produkt ifrån. Sådan information kommer som regel att innefatta namn, adress, e-postadress, kreditkortsinformation, och detaljer avseende själva produkten/tjänsten du önskar att köpa. Vi lagrar inte kortinformation som du anger över telefon.
  • Om du använder vår ID-Skyddtjänst eller Web-Cleanup tjänst kommer vi, enligt fullmakt från dig, att delge personuppgifter om dig till kreditorer, webbsidor och andra relevanta aktörer i den mån det är nödvändigt för att tillbakavisa krav, kräva innehåll från internet borttaget och i övrigt leverera tjänsten.
  • Om vi gör en kreditupplysning på dig enligt ditt kontrakt med oss, delar vi ditt personnummer med kreditupplysningsföretaget.
  • Om du har en försäkring via oss och du anmäler en skada, kommer vi att dela dina uppgifter med försäkringsgivaren och vår försäkringsmäklare så att de kan behandla ditt krav och lagra din information enligt gällande lag. För mer information om hur försäkringsgivaren behandlar personuppgifter, se här: http://www.amtrustatlloyds.com/privacy-and-cookies-notice. För mer information om hur försäkringsmäklaren behandlar personuppgifter, se här: http://cbcinsurance.co.uk/privacy-policy/
  • Om du, enligt ditt avtal med oss, mottar tjänster från oss som innebär att du får tillgång till tjänster som levereras av en annan leverantör, kommer vi, beroende på hur tjänsten är uppbyggd, delge denna leverantör dina uppgifter så att leverantören kan leverera tjänsterna till dig, eller kan kontakta dig eller kan bekräfta att du har rätt att använda tjänsten om du kontaktar leverantören.
  • Om du erhåller våra tjänster gratis genom ditt kundförhållande till en av våra samarbetspartners kan vi komma att dela information som du ger oss, som till exempel ditt namn eller kundnummer hos samarbetspartnern, för att få bekräftat att du har rätt att använda våra tjänster.

 • Om du använder vår spärrtjänst för att spärra dina betalkort, kommer vi dela nödvändiga uppgifter (t.ex. namn och kortnummer) med kortutfärdaren. Om du har bett oss om att lägga bevakning på din id-handling hos ett kreditupplysningsföretag, delar vi ditt personnummer med kreditupplysningsföretaget. Om du har bett oss att spärra ditt mobiltelefonabonnemang delar vi nödvändig information med din mobiloperatör.


Vi lämnar ut följande personuppgifter där vi har ett berättigat intresse att dela uppgifterna:

 • Om du har gratis tillgång till våra tjänster via en av våra samarbetspartners och du väljer att använda våra tjänster, kan vi lämna ut personuppgifter om dig till samarbetspartnern så att samarbetspartnern kan identifiera kunderna som använt vår tjänst.


Vi anser att vi har ett berättigat intresse i att dela denna information med samarbetspartnern då samarbetspartnern bekostar din tillgång till tjänsten och därför kan komma att kräva att vi delar denna information. Vi lämnar endast ut informationen om samarbetspartnern kan bekräfta att samarbetspartnern har rättslig grund att behandla informationen. Dessutom lagrar samarbetspartnern redan personuppgifter om dig eftersom du är kund hos samarbetspartnern och informationsdelningen kommer därför inte att vara en nackdel för dig.

I det fall vi skulle komma att sälja eller på annat vis överföra hela eller delar av vår verksamhet till en annan part, förbehåller vi oss rätten att överföra dina personuppgifter som en del av tillgångarna som säljs eller överförs.

5.2 Delning av personuppgifter med underleverantörer/personuppgiftsbiträden

Vi delar dina personuppgifter med underleverantörer som endast behandlar dina uppgifter som vårt personuppgiftsbiträde, enligt vår instruktion, för att leverera våra tjänster till dig. Personuppgiftsbiträden kan inte använda dina uppgifter till eget ändamål. Personuppgiftsbiträden inkluderar vår ägare, Affinion International Ltd., och andra noggrant utvalda underleverantörer, beroende på vilka tjänster du använder. För mer information om vilka personuppgiftsbiträden som vid vilken tidpunkt behandlar dina uppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud.

Vi anser att vi har ett berättigat intresse i att använda personuppgiftsbiträden eftersom det inte skulle vare möjligt för oss att leverera dina tjänster på ett säkert och kvalitativt sätt utan assistans från sådana personuppgiftsbiträden. Hos våra personuppgiftsbiträden är dina uppgifter skyddade lika omfattande som hos cxLoyalty, och de behandlas alltid enligt denna personuppgiftspolicy och gällande lager och regler. Vår användning av personuppgiftsbiträden är sålunda inte till nackdel för dig. Alla våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter inom EU/EES.

5.3 Annan delning av information

Vi kan komma att dela dina uppgifter med andra parter, men endast i anonymiserad och aggregerad form, så att informationen inte identifierar eller på något annat sätt kan kopplas till dig. Vi använder sådan anonymiserad och aggregerad information för att visa hur och hur mycket, våra tjänster ändvänds.

5.4 Delning i samband med efterlevnad av lag

Vi kan också dela din information om vi i god tro anser att det är nödvändig att göra så för att följa gällande lagstiftning eller svara på en rättslig process från t.ex. polismyndigheten eller andra statliga myndigheter eller rättsinstanser eller för att genomdriva användarvillkoren för tjänsterna.

5.5 Tredjeparts webbplatser och produkter

Några av våra produkter eller webbplatser kan innehålla länkar till tredjeparts webbplatser. Om du delger personuppgifter till sådana tredjeparter, kommer informationen att behandlas enligt sådan tredjeparts personuppgiftspolicy. Du borde lära känna sådan parts personuppgiftspolicy innan du delar dina uppgifter med parten.

5.6 Överföring av personuppgifter till utlandet cxLoyalty och cxLoyalty’s personuppgiftsbiträden behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.

Vid de tillfällen vi lämnar ut dina personuppgifter till tredjeparter som nämnt i pkt 5.1 ovan kommer vi att överföra personuppgifter till så kallade tredjeländer (dvs länder utanför EU/EES) för vilka EU Kommissionen inte nödvändigtvis har fattat beslut om adekvat skyddsnivå eller mottagaren inte nödvändigtvis kan garantera samma skyddsnivå som krävs av mottagare inom EU/EES, om detta är nödvändigt för att utföra vårt avtal med dig. Detta innebär till exempel att om du, enligt ditt kontrakt med oss, ber oss att boka en hotellrom till dig på ett hotell i sådant tredjeland, så kommer vi att lämna ut din bokningsinformation till hotellet utan att be hotellet uppvisa att EUs krav för behandling av personuppgifter följs.

Vi kan dessutom i enskilda fall komma att överföra uppgifter till tredjeländer om detta är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att uppfylla en rättslig skyldighet.

6. Dina rättigheter
6.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar som rör dig. Om du önskar att få tillgång till dina personuppgifter hos oss, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud.

6.2 Rätt till rättelse

Om dina personuppgifter som vi behandlar är felaktiga har du rätt till att få dessa uppgifter korrigerade. Du kan uppdatera och rätta dina personuppgifter som vi behandlar genom att kontakta oss på telefonnumret eller på epostadressen som framgår av användarvillkoren för tjänsten du erhåller. Du kan också skicka ett brev till cxLoyalty International AB, Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm, Sverige. Om du har ett användarkonto hos oss kan du logga in och uppdatera din information direkt i din profil.

6.3 Rätt till radering («rätten att bli bortglömd»)

Du har rätt att få dina personuppgifter hos oss raderade om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, om du invänder mot behandling grundad på berättigat intresse och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. Rätten till radering gäller emellertid inte om behandling är nödvändig för att cxLoyalty skall kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om du önskar att få dina personuppgifter raderade, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud som kommer att behandla ditt ärende och se till att uppgifterna raderas om du har rätt till det. Observera att radering av uppgifter kan påverka kvaliteten på tjänsterna du erhåller.

6.4 Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om du bestrider personuppgifternas riktighet (under en tid som ger cxLoyalty möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta), behandlingen är olaglig och du motsätter dig att person¬uppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning, vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller om du har invänt mot behandling baserat på berättigat intresse (i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl).

Om behandlingen blir begränsad får personuppgifterna, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse. Om du önskar att begränsa vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud som kommer att behandla ärendet och se till att användningen begränsas om du har rätt på det. Observera att begränsad behandling kan påverka kvaliteten på tjänsterna du erhåller.

6.5 Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din specifika situation, göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, om behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse. Om du gör invändning mot sådan behandling kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigande skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om vi måste behandla uppgifterna för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du önskar att göra invändning mot vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud som kommer att behandla ärendet och se till att behandlingen upphör om du har rätt till det.

6.6 Rätt till dataportabilitet

Om du har tillhandahållit oss personuppgifter som vi behandlar, på automatiserat sätt, baserat på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, har du rätt att få ut dessa personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och du har därefter rätt att själv överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att cxLoyalty hindrar detta. Om du önskar att få ut sådana personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud som kommer att behandla ditt ärende och se till att du får ut uppgifterna om du har rätt till det.

6.7 Rätt att inge klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är i strid med gällande lag, kan du inge klagomål till vårt dataskyddsombud som vil behandla ditt klagomål. Du kan också inge klagomål till svenska Datainspektionen genom att skicka ett brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Du kan också inge klagomål till Dataombudsmannens Byrå, PB 800, 00521 Helsingfors. Om du har din hemvist eller din arbetsplats i en annan EU/EES medlemsstat än Sverige eller Finland, eller du anser att vårt intrång har begåtts i en annan medlemsstat, har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i denna medlemsstat.

7. Säkerhet

Att säkra din information är väldigt viktigt för oss. Vi använder olika säkerhetsteknologier och procedurer för att skydda dina uppgifter mot obehörig tillgång. Personuppgifterna du ger till oss lagras på datasystem med begränsad tillgång så att de endast är tillgängliga för personer som behöver uppgifterna för att behandla dem som beskrivet i denna personuppgiftspolicy. Mycket förtroliga uppgifter (t.ex. kreditkortsnummer eller lösenord) som sänds över internet, skyddas genom kryptering. Trots detta kan vi inte garantera att information som skickas mellan dig och oss inte nås av obehöriga tredjeparter, t.ex. genom hacking.

Våra webbplatser använder GlobalSign EV certifikat. Läs mer om GlobalSign EV certifikaten här: https://www.globalsign.com/en/repository/.

8. Uppdatering av denna personuppgiftspolicy

Vi kommer att uppdatera denna personuppgiftspolicy om så är nödvändigt för att reflektera ändringar i våra tjänster eller procedurer eller ändringar i regelverket avseende behandling av personuppgifter. En uppdaterad version av personuppgifts- och cookiepolicyn kommer alltid att finnas på cxLoyaltys webbplats. Vänligen kontrollera att du läser den senaste versionen och förstår hur vi behandlar dina personuppgifter. Om vi gör väsentliga ändringar till denna personuppgiftspolicy som förändrar viset vi samlar in och behandlar dina uppgifter, så kommer vi att informera dig om detta genom att kontakta dig direkt eller lägga ut ett klart synligt meddelande på våra webbplatser innan förändringen sker.

 

Cookiepolicy

Senast uppdaterat: oktober 2019

9.1 Användning av cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. cxLoyalty använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.

En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

9.2 Cookies på cxLoyalty.fi

Google Analytics: Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder cookies _ga och _gid för att analysera hur användarna använder webbplatsen. Affinion använder Google Analytics för att analysera användandet av Affinions webbsidor. Vi får information om vilka sidor som är mest besökta, var användare kommer ifrån, vid vilka tidpunkter sidorna är mest besökta etc. Information som genereras av de cookies som används på den här webbplatsen skickas till Google och lagras på servrar i USA. Information om enskilda användare lagras i 26 månader. Aggregerad information kan lagras under en obegränsad tidperiod. IP-adressen till alla som använder webbplatsen anonymiseras, så att enskilda användare inte kan identifieras. Cookies från Google Analytics lagras på din dator i upptill två år från du senast besökte webbplatsen, om inte du raderar cookien eller justerar lagringstiden i din webbläsare.
Google kan överföra statistiken till tredje part om det krävs för att följa gällande lagstiftning eller i fall där tredje part bearbetar informationen på uppdrag av Google. För mer information om Google Analytics, se här: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

__atuvc og __atuvs är cookies som gör det möjligt för användera av webbplatsen att dela innehåll på sociala media plattformar. Cookierna lagras i upptill 13 månader.
Cookie_notice_accepted ändvänds för att registrera om du har tryckt ”OK” på cookies banneret så att banneret inte visas nästa gång du besöker webbplatsen. Cookien lagras i 4 veckor.

9.3 Samtycke

Cookies och annan teknik som lagrar eller hämtar uppgifter från användarens dator får bara användas med användarens samtycke. I din webbläsares inställningar kan du ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Mer information om hur du går tillväga finns i din webbläsares hjälpavsnitt och på http://www.allaboutcookies.org och http://www.minacookies.se/.

 

Want to know more? Get in touch

 • By submitting your information you acknowledge that you have read the privacy statement and you consent to our processing your data in accordance with that privacy statement. We will send you updates related to our services, events, market trends and insights that are relevant to your interests and industry/sector.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.